Sử dụng giấy mỹ thuật để in hộp giấy cao cấp có khác điều gì ?

Hộp giấy mỹ thuật là hộp giấy được in ấn bằng giấy mỹ thuật, dĩ nhiên là giấy mỹ thuật nên chất lượng cao hơn hẳng so với các loại giấy khác. Vậy in hộp giấy mỹ thuật có gì khác với giấy thường ? Giấy mỹ thuật khác với giấy thường như thế nào ? Giấy mỹ thuật là một loại giấy cao cấp trong ngành in ấn, điều khác biệt đầu tiên đó là chất giấy, và định lượng giấy....
Read More