Cách tiếp cận khách hàng mới như thế nào hợp lý và hiệu quả nhất

Tiếp cận khách hàng mới là việc đầu tiên phải làm nếu muốn tìm kiếm được khách hàng và giới thiệu với họ về những sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Có nhiều cách tiếp cận khách hàng mới để mang lại  về cho đoanh nghiệp một số lượng khách hàng nhất định. Việc tìm và tiếp cận với khách hàng đòi hỏi người bán hàng phải thật khéo léo trong việc giao tiếp và tạo nên sự...
Read More